1. Hesaplar

Bir hesabın sahibi her zaman oyun hesabında kayıtlı eposta adresinin sahibidir.
Bir hesap sadece bir tek oyuncu tarafından oynanabilir. Bunun tek istisnası bildirimli hesap bakıcılığıdır.
Bir evrendeki hesap değişimi oyun operatörleri yardımıyla yapılır. Bir hesap değişiminden sonra, hesabın yeniden devredilmesi için en az 1 ay süre geçmiş olması gerekmektedir.
Yeni hesap sahibi, hesap devrini takip eden 12 saat içinde eposta adresini değiştirmelidir.

2. Multi Hesaplar

Her oyuncu bir evrende sadece bir hesapla oynayabilir. İki veya daha fazla hesap; arada sırada, genellikle veya sürekli olarak aynı internet ağı (okullar, üniversiteler, internet kafeler.) üzerinden oynanıyorsa bunun ilgili evrenin oyun operatörlerine bildirilmesi gerekmektedir.
Oyun operatörleri ile DESTEK SİSTEMİ aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Aynı IP'den bağlanan hesaplar arasında filo hareketleri yapılamaz ve ayrıca bu hesaplar arasında diğer benzerliklere de izin verilmez.

3. Hesap Bakıcılığı

Bir hesabın başka bir oyuncu tarafından bakılmasını kapsar. Bunun için, oyun operatörüne hesap bakıcılığının başlayacağı zamandan önce Destek sistemi üzerinden bildirimde bulunulmalıdır.
Bir hesap en fazla 12 saatliğine bakıcıya bırakılabilir. 12 saatten önce hesabın gerçek sahibinin oyuna girmesi durumunda bakıcılık periyodu sonlanmış olur.
Bakıcıda bulunan hesaplarda hiçbir filo hareketi yapılamaz. Ancak bakıcılık yapılan hesaba yağma veya filolarını yok etmek amaçlı saldırılar olması durumunda filoları korumak amacıyla bakıcılık yapılan hesaba ait bir gezegene veya aya konuşlandırma ve maden nakliyesi hareketlerine izin verilir.
Bakıcı kaynakları (madenleri) sadece araştırma ve bina kademelerine harcayabilir. Kaynakları filo ve savunma birimi üretiminde kullanamaz.
Bir hesaba bakıcılık yaptırmak için son 7 günde bu hesaba yapılmış başka bir bakıcılık olmamalıdır.

4. Saldırı Kuralları

Bir oyuncunun her bir gezegen ve ayına ayrı ayrı sayılmak üzere 24 saatlik zaman dilimlerinde 6 dan fazla saldırı yapılamaz. Bu kural ay yok etmek görevlerini de kapsar.

4.1 Gelişmeyi engelleyici saldırılar

Aynı oyuncuya , ittifakça veya diğer oyuncularla koordineli bir şekilde 3 gün peş peşe saldırılamaz , bu tür saldırılar art niyetli ve gelişmeyi engelleyici saldırılar olarak kabul edilir.

4.2 Tatil moduna geçmeyi engelleyen saldırılar

Oyuncunun tatil moduna geçmesini veya gezegen ışınlamasını engellemek amaçlı düzenlenen ve 3 saatten daha uzun süreli saldırı hareketi yasaktır.

5. Takviye

Bir hesabın kendisinden daha düşük puanlı bir hesaptan haksız kaynak elde etmesine izin verilmez. İttifak üyesi hariç.
Aynı şekilde kendinden yüksek bir puana sahip bir hesaptan haksız kaynak elde etmesine izin verilmez. İttifak üyesi hariç.
Takviye sadece bu örnekle sınırlı olmayıp düşük puanlı hesaplardan daha yüksek puanlı hesaplara karşılıksız kaynak gönderilmesinin yanı sıra filolarının daha yüksek puanlı hesaplara saldırtılarak harabe yoluyla kar sağlanmasını da kapsar.
Bir ticaret 48 saat içinde tamamlanmış olmalıdır. Tüm istisna durumlarda (ISS harabe paylaşımı, prim ödemeleri ve GD desteği gibi nedenlerden dolayı nakliyeler) oyun operatörleri DESTEK SİSTEMİ üzerinden bilgilendirilmelidir.

6. Bug (Program hatası) ve Yardımcı Program Kullanımı

Bir program hatasının bir kişi yararına kullanılması veya kasıtlı olarak kullanılmak üzere bildirilmemesi kesinlikle yasaktır.
Herhangi bir arayüz veya programın oyuncu ile oyunu (sunucu) arasında kullanılması yasaktır.
Bir grup oyuncuya avantaj sağlamak amacıyla otomatik bilgi üreten kötü niyetli programlar kullanımı da aynı şekilde yasaktır.

7. Gerçek Hayata Yönelik Tehditler

Diğer oyunculara, takım üyelerine, DGame temsilcilerine veya oyunun bir servisi ile ilgili herhangi birine, yerlerinin tespit edileceğinin iması veya ifade edilmesi; zarar verileceğinin iması veya ifade edilmesi gibi gerçek hayata yönelik her türlü tehdit yasaktır.

8. Hakaret ve Spam

Hiç bir türlü hakaret ve spam mesajlarına izin verilmez.

9. Dil

Oyun yayınlayıcıları oyunun sunulduğu ülkenin ana dilini konuşamayan (Oyun, forum ve resmi IRC kanallarında) oyuncuları dışlama hakkını saklı tutar.

10. Kural İhlalleri

Her türlü kural ihlalleri hesabın uyarılmasından kalıcı olarak kapatılmasına kadar değişebilen sürelerle cezalandırılacaktır. Cezanın türüne ve süresine oyun operatörleri karar verir ve cezalarla ilgili iletişim kurulacak kişidir.

11. Genel Kullanım Şartları

Genel Kullanım Şartları bu kurallarla bir bütündür ve birbirini destekleyicidir.

12. İnaktif Hesaplar

15 gün boyunca aktif olmamış tatil modundaki hesaplar 15 günden sonra tatilden çıkartılır.

Şartlar ve Koşullar

1. Üyelik

Oyuna ve Forum'a kayıt olmak, her iki alanın kullanımında ilk adımlardır. Kayıt olduktan sonra, şimdi giriş yapabilir ve oynayabilir / katılabilirsiniz. Tüm oyun kurallarını okuyup izlediğinizden emin olun. Herhangi bir yasal üyelik talebi hariç tutulmuştur Üyelik, hesabın sahibi tarafından hesabın silinmesi veya İdarenin oyunun durdurulması talebi ile sona erebilir. Üyelik, herhangi bir zamanda kural ihlalleri nedeniyle İdare / Operatör tarafından feshedilebilir. Bu kararlar yalnızca oyunun Baş Yöneticisi / Operatörü'ne kalır. Not: Hesabın sonlandırılmasından sonra verilerin silinmesi teknik nedenlerden dolayı derhal olmayabilir. NO Oyuncu hiçbir hakka sahip değildir ve oyunun Sahibinin / İşletmecisinin tekliflerine talepte bulunamaz. Bu oyundaki tüm haklar sadece Sahip / Yönetici-işletmene aittir.

2. İçindekiler / Sorumluluk

Bu evrenler, tüm oyuncuların keyfi için kuruldu. Bu nedenle, oyunu tasarlandığı bağlamda oynamak, Oynatıcının / Kullanıcının sorumluluğundadır. Aynı zamanda, tespit edilen herhangi bir arızayı (böcek) idareye kişisel kazanç sağlamak için kullanmadan bildirmek de oyuncuların sorumluluğundadır. Diğer oyunculara saygı ve yönetim şiddetle tavsiye edilir. Pornografik, ırkçı. Herhangi bir oyuncu / Yönetici ile ilgili veya onunla ilgili kötü niyetli ve iftira niteliğinde yapılan açıklamalar ihlal olarak değerlendirilecektir; --- yasaklarla cezalandırılabilir veya kötüye kullanım hesabının feshi.

3. Yasaklanmış prosedürler

Hangi yazılımın faydalı ve oyunda kullanılacağına ilişkin kararlar sadece DGame Sahibi / Yöneticisi tarafından verilir. Bu Seçim reklamcılığını içerir. Oyuncular, donanımın / yazılımın, oyunun veya web sitesinin işlevini etkileyebilecek başka maddeler veya mekanizmalar kullanamazlar. Kullanıcı, oyunda aşırı strese neden olabilecek herhangi bir işlem yapamaz veya kişisel kazanç için teknik kapasiteyi artırabilir. Kullanıcının içeriği manipüle etmesine veya herhangi bir şekilde oyuna karışmasına izin verilmez. Her türlü bot, script veya diğer otomatik özellikler yasaktır ve yasaklanabilir veya silinebilir Oyun sadece tarayıcıda oynanabilir. İşlevleri bile oyunda haksız bir avantaj sağlamak için kullanılmamalıdır.

4. Kullanım Kısıtlamaları

Bir oyuncu, her bir evrende bir tane ONE hesabı aktive edebilir / kullanabilir. Birden fazla hesaba izin verilmez ve uyarı yapılmadan silinir. "Birden fazla hesaba" izin verme kararı yalnızca DGame ve / veya DGame idari personeline aittir. (Çoklu Hesaplar, aralarında hiçbir etkileşim olmayacaktır.) Bu kuralı çiğnemek için lokavt / yasak, DGame ve personelinin takdirine bağlı olarak kalıcı veya geçici olabilir. Bu yasak, uygun görülmesi halinde tüm evrenlere yayılabilir.

5. Gizlilik

DGame İdari Personel, oyunculara ilişkin verileri (Profil) saklamak için saklı tutar. oyunun kurallarına uyumu izlemek; kullanım şartları ve geçerli yasalar. Bu bilgi şunları içerecektir: 1. Oyun için başvuru sırasında oyuncu tarafından gönderilen gerekli bilgiler 2. Kullanım süreleri boyunca her bir oyuncuyla ilişkilendirilen IP'ler 3. Kayıt sırasında ve diğer verilerde verilen e-posta adresi. Forumda, kayıtlı oyunculara kaydedilmiş bir geçmiş profili de olacak. Bu veriler, sadece belirli durumlarda, ilgili görevleri yerine getirmek üzere DGame idari personeline gönderilecektir. Ayrıca, belirli zorunluluk şartlarında, üçüncü taraflara veriler serbest bırakılabilir. (yani yasal makamlar) Kullanıcı / oyuncu, kişisel verilerin depolanmasına her zaman itiraz edebilir. Ancak bu, diğer oyuncuları gerçek hayattaki tehditlerden koruyan yasal izlenebilir bir yolun aracı olduğu için herhangi bir bireysel oyuncu; bu istek, kullanıcının / oyuncunun oyundan çıkarılması anlamına gelebilir.

6. Hesapların Operatör Kullanıcının Hakları

Tüm hesaplar ve tüm sanal nesneleri, DGame operatörünün mülkiyetinde ve mülkiyetinde kalır. Oyuncu hiçbir zaman herhangi bir hesaba veya bölümlerine doğrudan sahiplik veya başka haklara sahip değildir. Tüm haklar DGame'de kalmaktadır. Kullanıcıya istismar veya diğer hakların devri herhangi bir zamanda gerçekleşecektir. Operatörün yetkisiz satışı, kullanımı, kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması veya başka şekilde ihlal edilmiş haklarının (örneğin hesapta olması) yetkililere bildirilmesi ve kovuşturulması gerekir. Açıkça izin verilenler hesabın ÜCRETSİZ ve PERMANENT transferidir. evrendeki kendi kaynaklarının eylemleri: devir veya hesabın kendisi DGame kurallarına aykırı değilse.

7. Yükümlülük

Her DGame evreninin işletmecisi, herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Bir sorumluluk dahil edilmez (niyet veya ağır ihmalden kaynaklanan hasarlar hariç) ve tüm yaşam ve sağlık zararları hariçtir. Bu bakımdan, bilgisayar oyunlarının ciddi sağlık riskleri doğurabileceği açıkça belirtilmiştir. Bu zararlar, ne anlama gelir ne de DGame'in nedeni değildir. Herhangi bir bilgisayarın sorumlu kullanımı ve internette erişilebilir oyun kesinlikle oyuncunun sorumluluğundadır.

8. Şartlardaki Değişiklikler

Operatör bu şartları istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.